Hợp tác với chúng tôi

Chúng tôi hoàn toàn mong muốn hợp tác với các bạn để nâng cao lợi ích giữa 2 bên với các hình thức:

Đăng ký gian hàng: Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể đăng ký gian hàng để bán sản phẩm trên website chonhaminh.gov.vn .

Đăng ký thành viên: Bao gồm người bán và ngời mua thực hiện giao dịch bán sản phẩm trên website chonhaminh.gov.vn.

Đặt quảng cáo: Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể hợp tác đặt quảng cáo ở các vị trí khác nhau trên trang web. Việc đặt quảng cáo là miễn phí, chúng tôi mong muốn ngược lại sẽ có banner của chúng tôi ở website của bạn.

 

 

Tin xem nhiều
Sản phẩm mới
Shop
126
Thành viên
1216
Lượng truy cập
144770
Sản phẩm
226